Khai giảng lớp APMOPS 2015 C

  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|
24 Sep 2014

Lớp APMOPS 2015 C khai giảng lúc 17h45 ngày 4 tháng 10 năm 2014 (thứ 7), sau khi hai lớp A và B đã học được hơn một tháng. Học sinh sinh năm 2003 nên tham gia lớp học này.

  • học sinh sinh năm 2003
  • học lúc 17h45-19h45 thứ 7 hàng tuần tại phòng 202, trường Ngôi Sao, Lô T1  Trung hoà, Nhân chính
  • đăng ký: phụ huynh đăng ký trên website Hexagon bằng cách điền form sẵn (trong mục khoá học) của khoá APMOPS
  • đầu vào: thầy giáo phỏng vấn và theo dõi quá trình học trong hai buổi đầu. 
  • tư vấn: phụ huynh cần hỏi thêm thông tin có thể liên lạc số 0919 356 939 (thầy Thuận)
  • ngôn ngữ: bài giảng thực hiện bằng tiếng Anh

Tháng 12 năm 2014 sẽ có lớp APMOPS 2015 D.

Tham gia khoá học này giúp học sinh có cái nhìn sinh độngtự nhiên đối với môn toán, từ đó thấy sự gần gũi của môn học.