Khai giảng khóa ASP 20188-2019

  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|
30 Oct 2018

Nội dung khóa học về các phần: Toán, GAT, phỏng vấn và viết sáng tạo. 

Giáo viên: Phạm Văn Thuận

Giáo viên (phần viết sáng tạo): Lữ Thục Phương Anh. 

Thời gian: 14h Chủ nhật tại 565 Nguyễn Trãi.

Tín hiệu tốt từ năm 2018 lầ số lượng học bổng ASEAN đã tăng lên hơn 20 suất. Học bổng A*STAR hai đợt tháng 4 và 9 có thể lên đến 15 suất. PHHS cần thêm thông tin về chương trinh có thể hỏi thầy Thuận 0919 36 939.

Khóa học toán có hai giai đoạn: học lý thuyết và luyện tập tổng hợp. 

Kết quả năm 2018