Thành tích

Nguyễn Anh Khoa

Chương trình: UEE
Kết quả: SCHO
Năm sinh: 1992
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Nguyễn Anh Khoa là học sinh khá toàn diện ở Hexagon, dù em bị một số khuyết tật bẩm sinh. Khoa đỗ ngành Khoa học tại NUS, giành học bổng ASEAN. Khoa là cựu học sinh chuyên Hóa, khối chuyên Tổng hợp, ĐHKHTN.
Cảm nhận: