Thi thử UEE 2018-2019 vào các trường đại học công lập Singapore

  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|
02 Jun 2018

Kỳ thi vào đại học NTU và NUS sẽ diễn ra vào tháng 2, và 3 năm 2019. Các bạn sinh năm 2001 nộp hồ sơ từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2018. 

Để giúp các bạn có thể đo được khả năng của mình tại thời điển hiện tại, chúng tôi tổ chức một kỳ thi thử. 

Thời gian: Chủ nhật ngày 17 tháng 6 năm 2018.

Địa điểm: tầng 1 nhà C, THPT Lý Thái Tổ. 

Môn dự thi: Toán (120 phút),  Anh (120 phút), và một/hoặc cả 2 môn Lý (120 phút), Hóa (90 phút).

Đăng ký: các bạn gửi thông tin đăng ký về email hexagon@hus.edu.vn, trong đó ghi rõ

  • họ và tên
  • trường đang học
  • sđt
  • môn đăng ký dự thi

Nội dung và format đề thi chúng tôi thực hiện theo yêu cầu của hai trường.

Kết quả được trả cho các bạn trong vòng 2 tuần. 

Lệ phí dự thi: 400 ngàn/thí sinh.