Kết quả học bổng ASEAN, A*STAR năm 2011

 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
06 Sep 2013

Chúc mừng các em Hexagonists đã giành học bổng ASEAN, A*STAR năm 2011

 • Đinh Hải Bảo Liên
 • Trịnh Vũ Linh Chi
 • Lê Phương Anh
 • Hoàng Thái Nhật Thu
 • Phùng Linh Chi
 • Nguyễn Phúc Khang
 • Vũ Thanh Vy
 • Nguyễn Linh Lan
 • Vũ Trọng Nghĩa
 • Vũ Đức Nam
 • Nguyễn Minh Đức
 • Ngô Duy Anh