Kết quả phỏng vấn học bổng ASEAN 2012

  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|
30 Jul 2013

Đây là năm Hexagonists có tập huấn kỹ lưỡng nhất từ trước tới nay cho kỳ phỏng vấn. Kết quả rất đáng quý. Chúc mừng thành tích đặc biệt của các Hexagonists: 

 

TT Họ và tên Năm sinh Trường HB
1 Trần Minh Trí 1994 chuyên KHTN CN Yang
2 Phạm  Quỳn Anh 1994 chuyên KHTN ASEAN
3 Nguyễn Kiều Trinh 1994 chuyên KHTN ASEAN
4 Đào Thị Quỳnh Nga 1994 chuyên KHTN ASEAN
5 Nguyễn Tú Khải 1994 chuyên KHTN CN Yang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đợt phỏng vấn học bổng ASEAN năm 2012 vào NTU đã được thực hiện ngày 4/4 năm 2012 tại Khách sạn Sofitel Hanoi. Đoàn NTU có 3 giáo sư cùng một trợ lý đã phỏng vấn các em đạt kết quả tốt nhất kỳ thi UEE 2012. 

 

Như vậy, Singapore vẫn giữ nguyên số lượng thí sinh Việt Nam nhận học bổng ASEAN theo học bậc đại học. So với năm trước, số học bổng ASEAN vẫn là 6, 7 suất ở mỗi miền. 

 

Những thí sinh nhận học bổng ASEAN sẽ hoàn toàn thoải mái về mặt tài chính. Những em chỉ đỗ vào NTU, hoặc NUS thì cần sự trợ giúp của gia đình, mỗi tháng khoảng 600-700 đô la Sing.