Chúc mừng Vũ Quang Minh vượt qua kỳ thi AEIS

  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|
28 Dec 2013

Khoá học AEIS mới thực hiện tại Hexagon và chỉ có một người theo học: Vũ Quang Minh. Em Minh đạt kết quả tốt trong kỳ thi AEIS do Bộ giáo dục Singapore tổ chức hồi tháng 10 năm 2013, và công bố kết quả hôm 24 tháng 12 năm nay. Minh là học sinh lớp 7 A7 (chuyên Văn) của trường Nguyễn Trường Tộ, Hà Nội, tham gia khoá học AEIS với thầy Thuận từ tháng 2 năm 2013, học theo thời khoá biểu riêng và chung.  

Bạn Minh đạt kết quả chừng $60\%$ các bài thi tại Hexagon giai đoạn đầu và tiến bộ tăng dần đều lên $85\%$, giai đoạn cuối khá tốt và ổn định ở hai môn là ToánGAT. Quang Minh có kế hoạch học tập tại Singapore từ sớm vì anh trai đã học tập tại Đại học Quốc Gia Singapore, NUS, đang làm việc tại Singapore. 

Kỳ thi AEIS được tổ chức hàng năm tại Singapore, dành cho học sinh quốc tế có nguyện vọng theo học trung học tại các trường công lập tại Singapore. Thí sinh cần dự thi ba môn là Toán học, GAT và tiếng Anh. Hexagon có chương trình toàn diện và theo sát nội dung tập huấn cho các em có kế hoạch này.

Vũ Quang Minh ngày 28/12/2013.

Phụ huynh học sinh muốn con em theo học tại môi trường học tập quốc tế từ bậc trung học có thể xin tư vấn trực tiếp từ Hexagon các khía cạnh sau:

  • thời điểm, thời lượng chuẩn bị
  • nội dung và kỹ năng cần có
  • môi trường học tập tại các trường công lập, so với các trường quốc tế tại Hà Nội
  • học bổng, chi phí học tập